En hilsen fra direktøren

Kære kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Uden at det skal lyde som en kliche, så er december måned tiden til at reflektere over året der gik, og til at takke sine kunder, leverandører og samarbejdspartnere for samhandel og gode projekter.

Kalenderåret 2020 vil gå over i historien, som værende kaotisk, uforudsigeligt og til tider lidt for spændende. Heldigvis har året på trods af pandemi, periodiske nedlukninger og bekymringer for vores nærmeste, kollegaer og kunder, vist sig at byde på en forandret drift og forretning, men også på muligheder og for samfundsvigtige kommunikationsløsninger – en udvikling og forretning, som AVC i samarbejde med jer som kunder og leverandører, har kunne være en del af.

Det har betydet for AVC, at vi er komme godt igennem 2020 og foreløbig godt igennem Corona-pandemien. Vi er stolte over de mange hundrede videokonference løsninger vi har leveret til den offentlige administration, til de mange virksomheder der havde behov for at koordinere med deres hjemsendte kollegaer og til de store undervisningsinstitutioner, der skulle have læringsværktøjer og streaming installeret – for at kunne hjælpe de studerende frem til deres eksamen.

Kommunikation kommer til sin ret i mange sammenhænge. Vi har implementeret streamingløsninger til den danske folkekirke og andre trossamfund i Danmark. Vi har hjulpet praktiserende læger til bedre kvalitet i deres videokonference, når de har haft ”online konsultationer” og vi har sikret vores kunder en gnidningsfri kommunikation, ved at understøtte deres AV-netværk, så alle video værktøjer kan tale sammen – Teams, Cisco, Polycom, Zoom mm.

Året blev langt fra som oprindelig planlagt. Der har for AVC, som for alle andre virksomheder i Danmark været nogle Covid-19 bump på vejen. Og derfor er det heller ikke uden stolthed, når vi har oplevet vores kollegaflok stå sammen om deres arbejdsplads, og glæde når vi har mærket at vores leverandører mødte os med forståelse og en velvilje, til at vi sammen skulle komme ikke kun i mål, men godt igennem pandemien. Det gode fundament, har vi bestræbt os på at give videre til vores kunder – så alle kommer godt ind i 2021, hvor bedre tider forhåbentlig venter.

Så kære kunder, leverandører og samarbejdspartnere – Med oprigtig taknemmelighed for samarbejde, samhandel og den gode ånd, hvormed vi er kommet i mål med vores projekter – Tak for 2020.

AVC’s dedikerede kollegaer og jeg, vil gerne ønske jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Vi ses til bedre tider i 2021.

Niels Bull

HOS AVC ER DIN LØSNING I SIKRE HÆNDER

Mangler du rådgivning? Så kontakt os og få en uforpligtende snak.