Audio•Visuelt Centrum A/S erklæring om beskyttelse af persondata

Opdateret: 25. maj 2018

Privatlivspolitik

Hos Audio•Visuelt Centrum A/S -herefter AVC- ved vi, at beskyttelse af dine persondata samt vilkårene og betingelserne for hvordan vi indsamler, anvender, videregiver, overdrager og gemmer dine oplysninger er vigtige for dig. Vi bestræber os på at opfylde dine behov og respektere dine ønsker. Vi har derfor indført de politikker og praksis, der er beskrevet i AVCs erklæring om beskyttelse af persondata. Vores erklæring om beskyttelse af persondata findes på vores hjemmeside og er desuden tilgængelig på de websider, hvor der anmodes om persondata.

Indsamling og brug af persondata

Persondata er oplysninger om personer, som kan bruges til at identificere eller kontakte dem. Når du anvender et af AVCs websteder, kanaler på de sociale medier, tjenester, download af applikationer eller interagerer med AVC på anden vis, bliver du muligvis bedt om at oplyse dine persondata, såsom navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Databehandlingens formål og retmæssighed

Ovennævnte persondata anvendes muligvis til følgende formål, afhængigt af webstedet, det sociale medie, tjenesten, applikationen m.v.:

1) AVCs websteder til produktfeedback og -forespørgsler
 • Behandling af kundefeedback vedrørende AVCs websteder, produkter og tjenester.
 • Udvikling og sikring af kvaliteten af AVCs produkter og tjenester.
 • Behandling af meddelelse vedrørende produktkvalitet eller -oprindelse.
 • Krav om databehandling i henhold til lovkrav, som AVC er underlagt.
 • Registrering og forebyggelse af svindel og misbrug.
 • Hjemmelen for behandlingen af dine persondata i forhold til produktkvaliteten er overholdelse af AVCs juridiske forpligtelser, og ved besvarelse af feedback eller produktrelaterede eller øvrige spørgsmål, er databehandlingen baseret på AVCs legitime* interesser.

* Se afsnittet Legitime interesser for yderligere oplysninger om, hvad vi mener med legitime interesser, og hvornår vi behandler dine persondata i henhold til disse legitime interesser.

2) Kampagner og andre interaktioner med kunder
 • Hvis du deltager i lodtrækninger, konkurrencer eller lignende kampagneaktiviteter, anvendes dine persondata i forbindelse med administration og belønningsuddeling.
 • Markedsføring af produkter og tjenester, levering af nyhedsbreve, direkte markedsføring og elektronisk direkte markedsføring under forudsætning af datapersonens samtykke, samt inden for lovgivningens rammer.
 • Markedsundersøgelser og produkttest.
 • Udvikling af kundeservice og produkter, individualisering af udbudte tjenester og markedsføring.
 • Implementering af mulighed for afmelding af direkte markedsføring i overensstemmelse med lovgivningen om relevant databeskyttelse.
 • Behandling af feedback og anden korrespondance med datapersonen.
 • Registrering og afhjælpning af tekniske problemer samt datasikkerhedsproblemer.
 • Afsendelse af meddelelser om ændringerne af vores brugsbetingelser eller politikker.
 • Hjemmelen for behandling af persondata er brugerens samtykke. Vi behandler muligvis også dine persondata på baggrund af AVCs legitime* interesser.

* Se afsnittet Legitime interesser for yderligere oplysninger om, hvad vi mener med legitime interesser, og hvornår vi behandler dine persondata i henhold til disse legitime interesser.

3) Tjenester og mobile applikationer
 • Kommunikation med brugerne af en tjeneste, f.eks. for at vejlede dem i brugen heraf.
 • Efter behov for at kunne tilbyde, og køre tjenesten i henhold til brugsbetingelserne for tjenesten.
 • I henhold til brugsbetingelserne for tjenesten for at overvåge, anvende, betjene, fremvise, offentliggøre, gengive, ændre, videreudvikle, distribuere og overføre indholdet (tekst, kommentarer, billeder e.l. indsendt af tjenestens brugere med det formål at opretholde tjenesten, og i forbindelse med markedsførings- og publicity-aktiviteter inden for og uden for tjenesten.
 • Markedsføring af produkter og tjenester, direkte markedsføring og nyhedsbreve under forudsætning af datapersonens samtykke, samt inden for lovgivningens rammer.
 • Opfyldelse af betingelserne i en mulig aftale med brugeren, eller at træffe de nødvendige foranstaltninger på brugerens anmodning før aftalen indgås.
 • Registrering og afhjælpning af tekniske problemer samt datasikkerhedsproblemer.
 • Afsendelse af meddelelser om ændringerne af vores brugsbetingelser eller politikker.
 • Krav om databehandling i henhold til lovkrav, som AVC er underlagt.
 • Registrering og forebyggelse af svindel og misbrug.
 • Hjemmelen for databehandlingen er brugerens samtykke eller opfyldelse af betingelserne i en aftale med brugeren, eller at træffe de nødvendige foranstaltninger på brugerens anmodning før aftalen indgås. Vi behandler muligvis også dine persondata på baggrund af AVCs legitime* interesser.

* Se afsnittet Legitime interesser for yderligere oplysninger om, hvad vi mener med legitime interesser, og hvornår vi behandler dine persondata i henhold til disse legitime interesser.

4) Sociale medier
 • Kommunikation med brugerne af det sociale medies websted, f.eks. for at vejlede dem i brugen heraf og besvare spørgsmål.
 • Hvis du deltager i lodtrækninger, konkurrencer eller lignende kampagneaktiviteter, anvendes dine persondata i forbindelse med administration og belønningsuddeling.
 • Markedsføring af produkter og tjenester, markedsundersøgelser og produkttest, elektronisk direkte markedsføring og nyhedsbreve under forudsætning af brugerens samtykke, samt inden for lovgivningens rammer.
 • Registrering og afhjælpning af tekniske problemer samt datasikkerhedsproblemer.
 • Registrering og forebyggelse af svindel og misbrug.
 • Hjemmelen for behandling af persondata er brugerens samtykke eller AVCs legitime* interesser.

* Se afsnittet Legitime interesser for yderligere oplysninger om, hvad vi mener med legitime interesser, og hvornår vi behandler dine persondata i henhold til disse legitime interesser.

Legitime interesser

Vi behandler muligvis dine persondata ud fra vores legitime forretningsinteresser herunder: forebyggelse af it-svindel, direkte markedsføring, informationssystemsikkerhed, dataanalyser, forbedring eller ændring af vores tjenester, afgrænsning af brugertendenser og bedømmelse af annoncer og kampagners effektivitet.

“Legitime interesser” betyder vores forretningsmæssige interesser i at udføre og administrere vores virksomhed for, at gøre det muligt for os, at give dig optimale produkter og tjenester, samt den mest sikre brug af vores websteder, tjenester og applikationer. For eksempel har vi en interesse i at sikre, at vores markedsføring er relevant for dig; derfor behandler vi muligvis dine persondata med henblik på at sende dig markedsføring, som er skræddersyet til netop dine interesser. Derudover kan legitime interesser vedrøre behandling af persondata, som også er i din interesse.

Når vi behandler dine persondata i vores legitime interesser, sørger vi for at overveje og afbalancere både de positive og negative konsekvenser for dig, samt dine rettigheder i henhold til persondataforordningen. Vores legitime interesser underkender ikke automatisk dine interesser. Vi behandler ikke dine persondata i tilfælde, hvor vores interesser underkendes af konsekvensen for dig.

Persondata, som vi indsamler

AVC indsamler persondata til ovennævnte formål. Indsamlede persondata vedrører AVCs kunder og webstedets besøgende. Nogle af disse data indsamles direkte fra dig, når du anvender AVCs websteder, sociale medier, applikationer eller tjenester. Du har nogle valgmuligheder vedrørende de data, vi indsamler. Når du bliver bedt om at oplyse persondata, har du muligheden for at afvise. Hvis du afviser at oplyse persondata, som er nødvendige for at anvende en applikation eller funktion i en applikation, kan du muligvis ikke anvende disse.

Data indsamles muligvis også af AVCs underleverandører i det omfang det kræves for at betjene, køre og vedligeholde tjenesterne eller udføre andre opgaver (f.eks. direkte markedsføring) på vegne af AVC i forbindelse med tjenesterne.

De indsamlede persondata afhænger af sammenhængen i din interaktion med AVC, dine valg -herunder indstillinger for beskyttelse af persondata- samt de applikationer og funktioner du anvender. De indsamlede persondata omfatter muligvis:

 • Brugerens/kundens fornavn(e) og efternavn.
 • Brugerens/kundens e-mailadresse.
 • Brugerens/kundens telefonnummer.
 • Browsermærke og -type.
 • Operativsystem og skærmopløsning på brugerens enhed.
 • Primære handlinger i grænsefladen.
 • Applikationens softwareversion.
 • Brugernavn og adgangskode til brugerens konto hos AVC.
 • Information om brugerens/kundens tilmeldinger til nyhedsbreve.
 • Information om antallet af gange de enkelte dele af tjenesten anvendes, intervaller, antal brugsgange og varighed af brugen.
 • Kommentarer der udfyldes i kommentarformularer.
 • IP adresse og browserens user agent string.
 • Information om brugerens geografiske placering på baggrund af brugerens samtykke. Vi henviser i øvrigt til vores cookiepolitik på https://www.avc.dk/cookies/.

En anonymiseret streng, som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/.  Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Trafikdata

Der indsamles trafikdata i forbindelse med enkelte tjenester, der udbydes af AVC. “Trafikdata” betyder information, som kan henføres til brugeren af bestemte AVC-tjenester, og som behandles i bestemte tjenester og kommunikationsnetværk for at overføre, dele eller tilbyde meddelelser. Trafikdataene behandles i følgende tilfælde samt i andre tilfælde i henhold til gældende lovgivning:

 • Trafikdataene behandles i det påkrævede omfang for at sikre tilgængeligheden og brugeren af tjenesterne, og for at opretholde datasikkerheden. Til dette formål behandles følgende typer trafikdata: IP-adresse, data om afsender og modtager af meddelelsen, data om enhedens geografiske placering (under forudsætning af brugerens samtykke), information om antallet af gange de individuelle dele af tjenesten er blevet anvendt, og intervaller, antal brugsgange og varighed af brugen.
 • Trafikdataene behandles med henblik på teknisk udvikling af tjenesten. Til dette formål behandles følgende typer trafikdata: IP-adresse, data om afsender og modtager af meddelelsen, data om enhedens geografiske placering (under forudsætning af brugerens samtykke), information om antallet af gange, de individuelle dele af tjenesten er blevet anvendt, og intervaller, antal brugsgange og varighed af brugen.
 • Trafikdataene behandles automatisk til statistiske analyser, da analysen ellers ikke kan foretages uden urimeligt besvær. Det er ikke muligt at identificere et individ ud fra disse analysedata.
 • Trafikdataene behandles for at løse uautoriseret brug af betalingstjenesterne, kommunikationsnetværket eller kommunikationstjenesterne, der udgør en del af tjenesten.
 • Trafikdataene behandles såfremt det er nødvendigt for at registrere, forebygge eller rette en teknisk fejl eller en kommunikationsfejl.

Videregivelse af data til tredjeparter

Dataene overføres eller videregives muligvis til tredjeparter til følgende formål:

 • AVC kan levere dataene til AVCs underleverandører, som behandler dataene på vegne af AVC til formålene i afsnittet “Indsamling og brug af persondata”. Disse underleverandører omfatter muligvis medie- og marketingvirksomheder samt it-selskaber, der hjælper AVC med at udvikle markedsføringsteknikker og kontakte kunderne via direkte markedsføring.
 • Persondata kan videregives såfremt, det er nødvendigt at overholde gældende regler og lovgivning eller håndhæve AVCs legitime interesser, f.eks. for at registrere, forebygge eller afhjælpe svindel, misbrug eller sikkerhedsproblemer.
 • Hvis ejerskabet af eller kontrollen over AVC, enkelte eller alle dele af vores produkter, tjenester eller aktiver ændrer sig, kan vi videregive dine personlige data til en ny ejer, efterfølger eller rettighedserhverver.
 • Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Beskyttelse af persondata

For at vi kan sikre beskyttelsen af persondata, vedligeholder vi en række fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger herunder låse, elektriske overvågningssystemer, firewall, anti-malware og spamfiltre. Vi opdaterer og tester løbende vores sikkerhedsteknologier. Vi begrænser adgangen til dine persondata for de medarbejdere, som skal bruge dataene til at udføre deres arbejde. Derudover oplærer vi vores medarbejdere i vigtigheden af fortrolighed, overholdelse af privatlivets fred og sikringen af brugernes persondata.

Opbevaring af persondata

Vi opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene i denne erklæring om beskyttelse af persondata, medmindre gældende lovgivning kræver eller tillader en længere opbevaringsperiode. Såfremt data ønskes slettet, gøres dette uden unødigt ophold.

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er, så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for, at have dem i en moderationskø.

For brugere, som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information, som de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse, at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Tredjeparters websteder og tjenester

AVCs websteder, profiler på de sociale medier, applikationer og tjenester omfatter muligvis links til tredjeparters websteder. AVC er ikke ansvarlig for behandlingen af persondata på disse websteder.

Visse dele af bestemte tjenester kræver muligvis specifikke betingelser for behandling af persondata. Du bliver informeret om disse tredjeparters betingelser og bedt om dit samtykke i forbindelse med din brug af disse elementer.

Børns persondata

Børns persondata skal beskyttes. AVC har ikke til hensigt at indsamle, behandle eller anvende oplysninger på vores websted, der vedrører et individ, som vi ved, er under 18 år, uden tilladelse fra barnets forældre eller juridiske repræsentant. Hvis denne juridiske repræsentant anmoder om det, har vedkommende ret til at få vist oplysningerne om barnet og/eller kræve dem slettet. Hvis dit barn har indsendt persondata, og du ønsker at få disse slettet, bedes du kontakte persondata@avc.dk.

Dine rettigheder

Adgangsret og ret til dataportabilitet

Såfremt der ikke er juridiske undtagelser, har du ret til, at få adgang til dine egne persondata i AVCs registre efter at have oplyst tilstrækkelige søgekriterier, eller til at få meddelelse om, at registrene ikke indeholder sådanne data. Derudover informerer AVC dig om kilderne til dataene, brugen heraf og destinationerne for de videregivne data i registeret.

Såfremt hjemmelen for databehandlingen er samtykke eller opfyldelse af aftalen mellem AVC og dig, og såfremt de persondata behandles automatisk, har du ret til dataportabilitet, d.v.s. at få de persondata, du har oplyst for AVC, overført til dig i en struktureret og maskinlæsbar fil, så vidt det er muligt.

Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, kan du anmode herom ved at indsende et underskrevet eller tilsvarende verificeret dokument samt bekræftelse af din identitet i form af en kopi af det officielle identifikationsdokument.

Kontakt AVC:

Audio-Visuelt Centrum A/S
Finlandsvej 5
8700 Horsens

CVR-nr.: 66 60 97 15

Tlf.: 75 62 45 77

Persondataansvarlig: Claus Hvidbjerg

Persondata@avc.dk

Ret til at trække samtykke tilbage/ret til at gøre indsigelser mod databehandling

Hvis hjemmelen for behandling af persondataene er samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage.

Hvis hjemmelen for behandling af persondataene er AVCs legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelser mod databehandlingen på dit personlige grundlag. Du har altid ret til at gøre indsigelser mod behandling af dine persondata i forbindelse med direkte markedsføring.

Hvis du ønsker at udøve ovennævnte rettigheder, kan du anmode herom ved at indsende et personligt underskrevet eller på anden måde tilsvarende verificeret skriftligt dokument til AVCs kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor. Bemærk, at tilbagetrækning af samtykke ikke ulovliggør tidligere behandling af persondata.

Rettelse eller sletning af data/begrænsning af databehandling

Som persondataansvarlig skal AVC på eget initiativ, eller på anmodning fra dig, hurtigst muligt rette, slette eller tilføje persondata i registeret, hvis dette er fejlbehæftet, unødvendigt, ufuldstændigt eller forældet i forhold til formålet med databehandlingen. AVC skal ligeledes forhindre, at disse data spredes, hvis dette kunne bryde fortroligheden af dit privatliv.

Du har ret til at kræve, at AVC begrænser behandlingen af dine persondata, hvis du har gjort indsigelser mod nøjagtigheden af persondataene; hvis du har anfægtet lovligheden af databehandlingen og modsat dig sletningen af persondataene, og i stedet har anmodet om begrænsningen af brugen af disse data; hvis AVC ikke længere har brug for dine persondata i forbindelse med databehandling, men persondataene er nødvendige for at fastlægge, udøve eller forsvare dig mod juridiske krav; eller hvis du har gjort indsigelser mod databehandlingen i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning under forudsætning af, at AVCs eller en tredjeparts hjemmel underkender dine interesser eller rettigheder og privilegier. I tilfælde af, at databehandlingen er begrænset på baggrund af ovenstående årsager og på din anmodning, informeres du herom af AVC før begrænsningen af databehandlingen ophæves.

Såfremt AVC afviser din anmodning om at rette en fejl, bliver du informeret herom skriftligt. Denne meddelelse indeholder derudover årsagen til afvisningen. I så fald vil du kunne indbringe sagen for ombudsmanden for databeskyttelse.

AVC underretter datamodtagerne og kilden til fejlbehæftede personlige data om rettelsen. Der er dog ingen underretningspligt, hvis dette er umuligt eller urimeligt vanskeligt.

Anmodninger om rettelser skal rettes til AVCs adresse (se ovenstående).

Spørgsmål vedrørende erklæringen om beskyttelse af persondata

Hvis du har spørgsmål til vores erklæring om beskyttelse af persondata, eller du er i tvivl om AVCs beskyttelse af persondata, er du velkommen til at kontakte os via e-mail på persondata@avc.dk.

Vi er til enhver tid berettiget til at opdatere eller revidere AVCs erklæring om beskyttelse af persondata. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i erklæringen, vises en meddelelse herom på vores hjemmeside sammen med den opdaterede erklæring om beskyttelse af persondata. Din ret til dataportabilitet og/eller begrænsning af databehandling, hvis relevant, er gældende fra og med den 25. maj 2018.