Direktørens klumme

Tak for samarbejde og samhandel under Corona pandemien

Bøgen er sprunget ud, lærken er kommet og Dyrehavsbakken i Klampenborg har inviteret gæsterne indenfor – alt sammen vidner om, at der er lysere tider på vej. På Christiansborg er det besluttet at man løsner for restriktionerne – også det er med til at skabe mod på tiden der kommer. For det har virkelig været en udfordring at skulle forholde sig til pandemi, mundbind, delvise nedlukninger og dialog med en omverden, der ikke fungerede og handlede ”som den plejer”.

Vi er næsten helt i mål – så med lidt held, kan livet vende tilbage til normalt indenfor en kort tidshorisont.

Hvorfor nu denne intro? Jo, når jeg som virksomhedsleder ser tilbage på de sidste 12-14 måneder, præget af Corona pandemi, så er der særligt to ting jeg som direktør er taknemmelig for – og det vil jeg gerne have lov til at adressere her.

Jeg er stolt og glad over at opleve, hvor engagerede og ihærdigt mine kollegaer måned for måned har leveret en forrygende indsats, i en tid hvor det var alt andet end let – når der skulle dialog til for at få lukket en ordre, eller adgang til de fysiske rammer, for at kunne installere videokonference, auditorier eller webinar-løsninger. Stor tak til dem for indsatsen og for stort engagement.

Men frem for alt vil jeg gerne her benytte lejligheden til at takke dig vores kunde, for dialog og samhandel i tiden med pandemi, nedlukninger og svære leveranceforhold.

Audio-Visuelt Centrum har som de fleste andre kunne mærke Coronas indflydelse på vores hverdag, men vi har holdt forretningen kørende, og takket være de AV-løsninger som vi har haft lejlighed til at installere hos jer, er vi nu i slutningen af pandemien – med samme høje niveau på tekniske løsninger og interne kompetencer, til inspiration og sparring for dig og din virksomhed.

For AVC er relationen til vores kunder helt afgørende. Hos os skal du have oplevelsen af, at AVC giver dig den rigtige løsning. Den løsning der giver dig og din virksomhed de bedste arbejdsvilkår. Og at du hos AVC bliver mødt med den holdning, at vi først forlader bygningen, når du er tilfreds.

Så tak for samarbejde og samhandel i de sidste 14 måneder – Jeg og det øvrige AVC ser frem til dialog og fælles projekter i tiden der kommer.

De bedste hilsner

Niels Bull