Troubleshooting for projektorer

Her kan du finde hjælp, hvis din projektor ikke vil, som du vil

1. Billedet vender på hovedet

Projektoren er monteret i loftet, og der er højst sandsynligt sket det, at projektoren er blevet reset.

Tryk på “MENU” på projektoren. Find et menupunkt der hedder noget i retning af “Settings” eller “Advanced” eller lign. Dette afhænger af projektormærket. I en af disse menuer skal du leder efter noget, hvor du kan vende billedet. Det kan hedde “Orientation” eller “Ceiling” alt efter projektormærket. For nærmere beskrivelse læs manualen til lige netop den projektormodel du står med.

Ved levering af en ny projektor og altså også hvis fabriksindstillingerne ved en fejl bliver gendannet, vil projektoren stå til at være monteret eller placeret på et bord. Når projektoren monteres i et loft, skal billedet derfor vendes, dette findes der altid en funktion til at gøre i projektorens opsætningsmenu. Ligeledes kan projektoren være monteret på en bagprojektionskærm, hvilket gør det nødvendigt at spejlvende billedet. Loftmontering og bagprojektion kan også være kombineret.

2. Projektoren vil ikke reagere. Ingen betjening er mulig på ældre EPSON projektorer (årgang 1998-2004)

Projektoren bliver styret af et kontrolsystem, som enten kan være AMX-touchpanel eller Neets tastatur. Projektoren kan have været reset, og der er derfor ændret på nogle indstillinger.

Tryk “MENU” på fjernbetjeningen til projektoren og gå ind under menuen “SETTINGS” eller “ADVANCED” alt efter, hvilken projektortype du har installeret. Find funktionen “MOUSE/COM” og flyt markeringen over på “1” med joystikket på fjernbetjeningen.

3. Du bruger fjernbetjeningen til at styre projektoren, og kan ikke få projektoren til at reagere

Fjernbetjeningen kan være slukket og den kan tændes igen omme på siden. Hvis den virker lidt en gang imellem, kan det også være batterierne der er flade. Der er et dæksel under bunden på fjernbetjeningen – dette fjernes og batterierne kan nu skiftes.

4. Der kan ikke vælges Computer2/Data2 på ældre EPSON projektorer (årgang 1998-2004)

Bag på projektoren er der en omskifter, der kan være blevet flyttet. Omskifteren kan enten stå på BNC eller på en grøn pil. Den skal flyttes over på den grønne pil.

5. Projektoren vil ikke slukke

Projektoren spørger om du er sikker, når du vil slukke. Der skal trykkes to gange på powerknappen på fjernbetjeningen for at kunne slukke den. Kun gældende på modeller fra år 2000 og frem.

6. Mus styret ved hjælp af fjernbetjeningen til projektoren virker ikke

Kablet er blevet sat i efter, at apparaterne er blevet tændt. Sluk PC og projektor, isæt kabel for mus og tænd efterfølgende PC og projektor igen.

7. Skygger ved brug af bærbar PC

Nogle bærbare PC’ere kan ikke udgive et ordentligt billede samtidigt med, at den interne skærm er aktiv. Slå den interne skærm fra. Det gøres ofte på følgende måde: find knappen “FN” og hold den nede samtidigt med, at der trykkes på “F5” eller en anden knap, hvor der er et billede af to monitorer. Dette er afhængig af PC model.

Se evt. “Tilslutning af projektor til bærbar PC” under TIPS & TRICKS.

8. Der mangler nogle knapper på fjernbetjeningen til en EPSON projektor

På modeller årgang 2000-2004 er fjernbetjeningen forsynet med et låg, hvor mange funktioner er gemt under. I nederste halvdel af fjernbetjeningen sidder låget, det kan løftes ved at tage fat i hver side af fjernbetjeningen.

9. Databilledet vises i den forkerte størrelse på projektoren

Nogle projektorer kan have svært ved at AUTO detekte nogle PC’ere, enten fordi deres sync signal er for svagt eller fordi der er blevet skiftet opløsning efter projektoren er startet op. Dette kan ofte ske under opstart af computeren. Den sikreste måde at starte op på, er ved at tænde computeren først, og når den så er startet helt op, tændes projektoren. Hvis der stadig er problemer kan det være nødvendigt at AUTO detekte billedet igen.

Det kan gøres på følgende måder:
1. Fjernbetjeningen findes frem, og der trykkes på “AUTO” eller “AUTO Adjust” (HUSK – fjernbetjeningen skal være tændt !!). Billedet kan blive sort et kort øjeblik, og billedet skulle nu være placeret rigtigt, og have den rigtige størrelse.

2. Der trykkes “MENU” på enten fjernbetjeningen eller projektoren, og hernæst går du ind i undermenuen der hedder “VIDEO”, her går du ned og vælger “RESET” og derefter vælger du “YES”.
OBS! Inden dette foretages bør du have kendskab til, hvordan du bevæger dig rundt i menuerne på projektoren. Dette kan læses i den medleverede betjeningsvejledning.

3. Nogle projektor er installeret med et styresystem, når der vælges PC fremvisning bør der såfremt det er et AVC styresystem være lavet en knap til optimering af billedet. På ældre AVC styresystemer vil denne knap hedde Auto, men på nyere systemer kan den også hedde Billede Optimering.

Hvis en “AUTO Adjust” ikke virker kan det være fordi der benyttes en bærbar PC. Mange bærbare PC’er leverer ikke et ret stærkt signal, da den er lavet så den sparer på batteriet, derfor kan det være nødvendigt at sætte en billedforstærker imellem PC’en og tilslutningen.

Kontakt AVC og hør nærmere om dette, hvis du ikke selv er indehaver af en sådan forstærker.

10. Intet billede fra video

Fronttilslutningen på en videomaskine/DVD/HD/BD optager kan ikke bruges som videoudgang – denne er kun til at tilslutte et kamera eller lign. og er kun en indgang. Der skal bruges en udgang fra videoen. Hvis der ikke er en gul phono-plug bag i videoen, skal der bruges en scart til phono adapter, der er mærket “out”. Nogle videoer har to scartstik og her er det mange gange kun det ene, der kan bruges til output. Herefter vælges videoindgang på projektoren enten med knappen “source” eller “video”.

11. Intet billede fra PC (Bærbar)

Slå den externe skærmudgang til. Det gøres ofte på følgende måde: find knappen “FN” og hold den nede samtidigt med, at der trykkes på “F5” eller en anden knap, hvor der er et billede af to monitorer. Dette er afhængig af PC model.

Se evt. “Tilslutning af projektor til bærbar PC” under TIPS & TRICKS.

12. Der er opstået BRUM/støj i mit lyd/billede anlæg

Ofte når forskellige typer systemer tilsluttes til hinanden, kan der være forskelligt jordpotentiale på de forskellige anlæg. F.eks. har en forstærker med indbygget radio tilsluttet 230 V med et jordben i stikkontakten. Jordpotentialet er på 5 ohm, hvilket kan give en lille spænding hvis man måler på jordbenet med et multimeter. Herefter forbinder du antennestikket til dit fællesantenneanlæg, her er jordpotentialet på 1 ohm og du vil kunne måle en meget mindre spænding på denne jordledning. Da apparatet nu er forbundet til 2 forskellige jordpotentialer, og da de nu bliver forbundet til hinanden igennem forstærkeren opstår der det man kalder en BRUM sløjfe. En måde at afhjælpe dette på er ved at forbinde ét antennefilter, der galvanisk adskiller antenneanlæggets jord fra forstærkeren. Et sådant filter kan købes hos AVC og meget let monteres. Dette kan også afhjælpe støj striber i billedet, men kun såfremt det er forårsaget af en brumsløjfe, og ikke af et dårligt antenne signal.

Stadig problemer?

Har du stadig problemer med dit AV-udstyr er du altid velkommen til at kontakte vores service og support afdeling på +45 43 666 000. Vi ringer også gerne til dig. Du skal blot følge linket og sende formularen, så hører du fra os.